Paul Hopkins QC © 2018 Wales & Chester Circuit

CROESO

Croeso i wefan Cylchdaith Cymru a Chaer.

Yr ydym yn un o chwech Cylchdaith Daearyddol sydd yn llinio Bar Cymru a Lloegr.

Y mae Bargyfreithwyr ein Cylchdaith yn cyflawni achosion ar hyd a lled y wlad, ond gyda phwyslais arbennig ar waith yng Nghymru.

Gall ein aelodau darparu profiad arbennigol ym mhob maes y Gyfraith. Maen't wedi eu addysgu i'r safon eithaf, ac yn medru cynnig cyngor a chynrychioliad heb ei ail ar bob lefel. Derbynnir rhai cyfarwyddiadau "Direct Access".

Mae gennym siambrau yng Nghaerdydd, Abertawe, Casnewydd a Chaer, ac mae nifer o'n aelodau wedi'u sefydlu yn Llundain.

Rydym yn falch iawn o fod yn broffessiynnol, cyfeillgar a hygyrch, a'r ffordd yr ydym yn ceisio darparu'r gwasanaeth gorau i'n cwsmeriaid.

Am fwy o wybodaeth, ewch at wefanau unigol ein siambrau, neu cysylltwch â Gweinyddwr y Cylchdaith am fwy o fanylion.

Paul Hopkins C.F.
Arweinydd y CylchdaithLATEST NEWS

7th June 2018
Circuit report to the Lord Thomas Commission on Justice in Wales / Adroddiad Cylchdaith i Gomisiwn yr Arglwydd Thomas ar Gyfiawnder yng Nghymru
read more 


6th June 2018
The Wales Governance Centre, Cardiff University, and the Centre for Criminology at the University of South Wales yesterday published a ground-breaking report into Imprisonment in Wales
read more 

FIND CHAMBERS

Cardiff 

Chester 

London 

Newport 

Swansea